Golfängarna
5-radersspel  Insats 5 – 30:-
Bingo på rad 1, 3, eller 5 på vita (nr 46 – 60) eller gröna (nr 61 – 75) nummer ger 75:- per satsad 5:-
Spelas två gånger kl. 13:45 och 19:45

Gott och blandat
Insats 5 – 40:-  5-radersspel Endast lodräta rader
Rad 1 inom 20 drag ger 100:-
Rad 3 på ett nummer som innehåller 7:a ger 100:-
Rad 5 på ett blått eller gult nummer ger 200:-
Alla summor avser en satsad femkrona.
Spelas fyra gånger kl. 11:45, 15:45, 17:45 och 21:45

 Lyckonummer
Dagens allra första dragna nummer blir Lyckonummer.
Bingo på Lyckonumret ger 100:-/satsad femma under hela dagen, utöver den vanliga vinsten.

Vf

På lördag blir det en Fransk afton hos oss på Sting Bingo.
Vi spelar som vanligt fram till 18:00, då blir det en paus för att hinna smaka på Frankrike.
Sedan blir det 20 spel, speciellt utvalda för aftonen, så vi beräknar att vara klara ca. 20:30.

BIENVENUE!

Fransk

TULETORGET
Spelas rad 1, 2 och 5. Insats 5 – 40:-
Bingo på rad 1 ska vara diagonal (antingen åt höger eller vänster)
och ger 50:- per satsad 5:-
Bingo på rad 2 ska vara som ett kryss (dvs två diagonaler)
och ger 100:- per satsad 5:-
Bingo rad 5 (full bricka) ger 200:- per satsad 5:-
Spelas kl. 12:00, 16:30 och 20:30

5000 UT
I detta spel kan man satsa 15 – 50: -
Rad 5 ger 500: – per satsad femkrona.
Spelas direkt mot en full bricka.
Spelas kl. 15:00 och 19:00

SPELET
5-radersspel, insats 5 – 30: -
Rad 5 inom 57 drag ger 1000: -.
Ökar med ett drag per spel tills jackpot spelats ut.
Spelas kl. 13:30 och 18:00
Nu på söndag 22/8-14 är Spelets jackpot–drag 65 kl. 13:30