Spelförklaring

SPELFÖRKLARING

Ordinarie radvinst i alla spel när inget annat anges.

Endast vågräta rader om inget annat anges.

I alla 3-raders spel (=spel där rad 1, 2 och 3 spelas) kan rad 1 vara vågrät, lodrät, diagonal eller 4 hörn, om inget annat anges.

 

Berg- och dalbanan
5-radersspel   Insats 5 – 30:-
Bingo på ett nummer som är lägre än det nummer det senast blev en godkänd bingo på ger 100:- per satsad 5:-. Detta gäller på rad 2 – 5.

 

Black Jack
Insats 5 – 20:- 5-raders spel

Bingo på rad 1
på det 17:e draget ger 50: -
på det 18:e draget       100: -
på det 19:e draget       150: -
på det 20:e draget       200: -
och på det 21:a draget 300: -

Dessutom finns jackpotchans på rad 5: bingo på nr. 17, 18, 19, 20 eller 21 oavsett antal drag ger 250: -
Alla summor gäller för en satsad femkrona.

 

Blågulingen
I detta spel går det att satsa 5 – 20: – 5-raders spel

Bingo på blå eller gula nummer ger 200: - (5: – insats).
Detta gäller på alla rader oavsett antal drag!

 

Dragträffen
Det går bra att satsa 5 – 30:-     5-raders spel

Bingo på samma nummer som antal drag ger 250:-.
Ett drag mer eller mindre ger 100:-.
(T.ex. får man bingo på nummer 46 då det gått just 46 drag vinner man 250:-. Bingo på nummer 46 då det gått 45 eller 47 drag ger 100:- )
Alla summor avser en satsad femkrona

 

Dubbelchansen
I detta spel kan man satsa 5 – 30: – 3-raders spel.

Rad 1 inom 5 drag ger 250: -. Ökar med ett drag per dag tills jackpot spelats ut (max 15 drag)
Rad 3 inom 30 drag ger 250: -. Ökar med ett drag per dag tills jackpot spelats ut (max 45 drag).
Alla summor gäller en satsad femkrona.

Dubbelhissen
I detta spel kan man satsa 5 – 30:-  Det är ett 5-raders spel.

Rad 2 inom 28 drag ger 400:-
Rad 4 inom 48 drag ger 400:-
Jackpotdragen ökar med ett drag per spel upp till 33 respektive 53 drag och vänder sedan ner igen till 28 respektive 48 drag då det åter vänder uppåt.
Vinsten minskar med 25:- per spel ner till 100:- och vänder sedan uppåt igen till 400:- då den åter minskar.
När jackpot spelats ut på respektive rad börjar det om på 28 resp. 48 drag och 400:-.
Varje rads jackpott är individuell.
Alla summor gäller för en satsad femkrona.

Femettan
Insats 5 – 30:-  5-raders spel

Bingo på nummer 5, 15, 25, 35 eller 45 ger 150:-.
Bingo på nummer 55 ger 300:-.
Alla summor gäller en satsad femkrona.
1500 UT!
I detta spel kan man satsa 5 – 30:-     5-radersspel

Bingo på rad 1 – 4 ger 10:-  Bingo på rad 5 ger 250:-
Alla summor avser 5:- insats

5000 UT
I detta spel kan man satsa 15 – 50:-

Rad 5 ger 500:- per satsad femkrona.
Spelas direkt mot en full bricka.

Fyrklövern
5-radersspel insats 5 -30:-
Bingo på rad inom 20 drag eller rad 5 inom 60 drag på ett nummer i något av delbrickans fyra hörn ger 200:- per satsad femkrona.

Färgträff
I detta spel är insatsen 5 – 30:-  3-raders spel.

Man vinner 75:- per satsad femkrona
om man på rad 2 eller 3 får bingo på samma färg som bingon på rad 1.

Röd: nummer 1 – 15
Gul: nummer 16 – 30
Blå: nummer 31 – 45
Vit: nummer 46 – 60
Grön: nummer 61 – 75

 

Gott och blandat
Insats 5 – 40:-  5-radersspel Endast lodräta rader

Rad 1 inom 20 drag ger 100:-
Rad 3 på ett nummer som innehåller 7:a ger 100:-
Rad 5 på ett blått eller gult nummer ger 200:-
Alla summor avser en satsad femkrona.

Halvchansen
I
nsats 5 – 30:- 3-radersspel

Bingo på nummer 1 -37 ger 75:-/ insats. Bingo på nummer 38 – 75 ger ordinarie radvinst.

Hattrick
Insats 5 – 40:-  3-radersspel  Endast rad 1, 3 och 5 spelas.

Rad 1 inom 16 drag ger 50:-
Rad 3 inom 42 drag ger 50:-
Rad 5 inom 58 drag ger 50:-
Jackpotsumman ökar med 10:-/spel upp till max 250:- där den står kvar tills jackpot spelas ut.
Varje rads jackpott är individuell.
Alla rader spelas som vågräta.
Alla summor gäller 5:- insats

Högspänning
Insats 5 – 40:-  5-radersspel

Bingo på det tionde draget efter senaste giltiga bingon ger 200:-,
på det 9:e eller 11:e draget efter senaste giltiga bingon 100:-.
Summorna avser en satsad femkrona

Höjdaren
Man kan satsa 5 – 30: – . 5-raders spel.

Rad 5 inom 52 drag ger 400: -
Ökar med 1 drag och 50: – vart 5:e spel upp till max 60 drag och 1200: – .
Alla summor gäller en satsad femkrona.

 

Jackpot
I detta spel går det bra att satsa 5 – 40: –  5-raders spel

Rad 5 inom 58 drag ger 500: - för varje satsad femkrona.

 

Lodis

Spelet heter Lodis eftersom det bara är lodräta rader som gäller.
Man kan satsa 5 – 30: – Det är ett 5-raders spel.
Bingo på rad 1 inom 20 drag ger vid bingo på ett
blått nummer (nr 31 – 45) 75:-
gult nummer (nr 16 – 30) 100: -
vitt nummer (nr 46 – 60) 125: -
rött nummer (nr 1 – 15) 150: -
grönt nummer (61 – 75) 200: -
Alla summor gäller för en satsad femkrona.

 

 

Lycka till!
5-radersspel, insats 5 – 40:-

Bingo på vart 5:e drag (drag 5, 10, 15, 20 osv.) ger 100: -/satsad femkrona.
Dragen gäller hela spelet, oavsett rad.

 

 

Lyckohjulet
Insats 5 – 25: -  5-raders spel.

Rad 5 inom 70 drag ger 40: - för varje satsad femkrona.
Beloppet ökar med 20: – per dag och dragen minskar med 1 per dag till 60 drag där dragen sedan står still. Ökningen med 20: -/dag fortsätter dock. Denna ökning och minskning av summan respektive dragen sker oavsett om jackpot går ut eller inte.
Spelas mellan den 17 månad 1 till den 16 månad 2.
Börjar om på 70 drag och 40: – varje månad.
Alla summor gäller en satsad femkrona

 

 

Mitt i prick
Insats i detta spel är 5 – 30: –   5-raders spel.

Bingo på rad 1 inom 20 drag,
rad 2 inom 30 drag,
rad 3 inom 40 drag,
rad 4 inom 50 drag,
rad 5 inom 60 drag ger vid bingo på ett nummer i den yttre ramen 40: -
samt vid bingo på ett nummer i den inre ramen 200: -.
Summorna gäller för 5: – insats.

 

9:an
Det går att satsa 5 – 30: – 3-raders spel.

Rad 1 inom 9 drag ger 200: - för varje satsad femkrona

 

 

Nummerjakten
Insats 5 – 40: -  5-radersspel

Bingo på nummer med slutsiffra 1, 2, 3 eller 4 ger 100: -
Bingo på nummer 11, 22, 33 eller 44 ger 200: -
Summorna gäller för en satsad femkrona

 

Regnbågen
Man kan satsa 5 – 20:-  Ett 5-radersspel.

Rad 1, inom 25 drag ger vid bingo på röda nr      150:-
Rad 2,        “ 35     ”    ”    ”    ”    ”      gula nr          150:-
Rad 3,        “ 45     ”    ”    ”    ”    ”      blå nr            150:-
Rad 4,        “ 55     ”    ”    ”    ”    ”      vita nr           150:-
Rad 5,        “ 65     ”    ”    ”    ”    ”      gröna nr       150:-
Alla summor gäller för en satsad femkrona.

Rosen
5-radersspel insats 5 – 30:-
Rad 1 på rött eller gult nummer
rad 2 på gult eller blått nummer
rad 3 på blått eller vitt nummer
rad 4 på vitt eller grönt nummer
rad 5 på grönt eller rött nummer
ger 50:- per satsad femkrona

7:an
Det går att satsa 5 – 30: – 3-raders spel.

Får man bingo på ett nummer som innehåller siffran 7, vinner man 100: - per 5:- insats.

Smällen
Insats 5 – 30:- 5-raders spel

Full bricka inom 57 drag ger 500:-
Ökar med 50:-/dag tills jackpot spelas ut, upp till max 1.000:-.
Alla summor gäller för en satsad femkrona.

 

SPELET
5-radersspel, insats 5 – 30: -

Rad 5 inom 57 drag ger 1000: -.
Ökar med ett drag per spel tills jackpot spelats ut.

Spindeln
5-radersspel insats 5 – 30:-, alla rader spelas som lodräta
Full bricka inom 60 drag ger vid bingo i något av ”spindelns ben” enligt bild 200:- per satsad femkrona

200 200   200 200
  200   200  
    XXXXXXX    
  200   200  
200 200 200 200

 

Stegjacken
I detta spel kan man satsa 5 – 40:- 5-raders spel

Rad 5 inom 57 drag ger 100:- för varje satsad pollett.
Jackpotvinst och drag ökar med 50:- vartannat spel och ett drag vartannat spel tills jackpot spelats ut, dock max 61 drag och 300:-
Alla summor gäller en satsad femkrona.

 

Storsmällen
I
nsats 5 – 30:-  5-radersspel

Rad 5 inom 58 drag ger 100:-.
Ökar med 50:- per dag upp till max 2000:-.
Alla summor gäller för en satsad femkrona.

Tulebygget
Man kan satsa 5 – 30:-  5-radersspel

Rad 5, inom dragen:
50 – 55 ger 50:-
56 – 62  ger 75:-
63 – 65 ger 100:-
66 – 68 ger 150:-
69 – 75 ger 200:-
Alla summor avser 5:- insats
Söndagsraketen
I
 detta spel kan man satsa 5 – 20: – 5-raders spel

Spelas på söndagar, då jackpotten på fullbrickanstartar på 58 drag och 200: -
Jackpotbeloppet och jackpotdragen ökar med 1 drag respektive 50: - varannan gång spelet spelas, d.v.s.:
Spel 1         Rad 5   inom   58 drag       200:-
Spel 2          ”   ”     inom   59 drag      200:-
Spel 3          ”   ”     inom   59 drag      250:-
o.s.v. tills jackpot går ut.
Spelas endast söndagar 1 gång/timme med start kl. 11:15.
Börjar om på 58 drag och 200: – varje söndag.
Går jackpot ut fr.o.m. kl. 16:15 spelas det inte fler gånger den söndagen.
Om jackpot går ut t.o.m. spelet kl. 15:15 börjar spelet om från början.
Om jackpot inte gått ut någon gång under hela dagen spelas jackpotbeloppet,
som då är 400: – ut oavsett antal drag kl. 20:55 som sista spel för dagen.
Alla summor avser en satsad femkrona.

 

Tuletorget
Spelas rad 1, 2 och 5.  Insats 5 – 40:-
Bingo på rad 1 ska vara diagonal (antingen åt höger eller vänster) och ger 50:- per satsad 5:-
Bingo på rad 2 ska vara som ett kryss (dvs två diagonaler) och ger 100:- per satsad 5:-
Bingo på rad 5 (full bricka) ger 200:- per satsad 5:-

 

2000 UT
Insats 5 – 40: -   5-raders spel.

Rad 5 ger 250: - per satsad femkrona.
Spelas direkt mot en full bricka

 

Uppdraget
Insats kan vara 5-20:- . 5-raders spel.

Rad 5 inom 61 drag ger 200:-/satsad femkrona. Detta spel spelas 4 gånger om dagen.
Dragen höjs med 1 drag per gång det spelas upp till 64 i det sista för dagen.
Börjar om på 61 drag varje dag.

 

 

VECKOFINAL
(spelas varje onsdag)
Golfängarna
5-radersspel  Insats 5 – 30:-

Bingo på rad 1, 3, eller 5 på vita (nr 46 – 60) eller gröna (nr 61 – 75) nummer ger 75:- per satsad 5:-

Spelas två gånger kl. 13:45 och 19:45

 

Gott och blandat

Spelas fyra gånger kl. 11:45, 15:45, 17:45 och 21:45

 

 Lyckonummer

Dagens allra första dragna nummer blir Lyckonummer.
Bingo på Lyckonumret ger 100:-/satsad femma under hela dagen, utöver den vanliga vinsten.

 

 

 

 

MÅNADSFINAL
(spelas sista söndagen varje månad)

TULETORGET
Spelas rad 1, 2 och 5.  Insats 5 – 40:-
Bingo på rad 1 ska vara diagonal (antingen åt höger eller vänster) och ger 50:- per satsad 5:-
Bingo på rad 2 ska vara som ett kryss (dvs två diagonaler) och ger 100:- per satsad 5:-
Bingo rad 5 (full bricka) ger 200:- per satsad 5:-

Spelas kl. 12:00, 16:30 och 20:30

 

5000 UT
I detta spel kan man satsa 15 – 50: -

Rad 5 ger 500: - per satsad femkrona.
Spelas direkt mot en full bricka.
Spelas kl. 15:00 och 19:00

 

SPELET
5-radersspel, insats 5 – 30: -

Rad 5 inom 57 drag ger 1000: -.
Ökar med ett drag per spel tills jackpot spelats ut.
Spelas kl. 13:30 och 18:00