Nya GÄSTSPEL som startar måndag 5 januari 2015:

GRÖNA HISSEN
5-radersspel insats 5-30:-
Bingo på rad 1-5 på ojämna gröna nummer ger 50:- per satsad femkrona
Bingo på rad 1-5 på jämna gröna nummer ger 100:- per satsad femkrona
Spelas måndagar kl 12:15, 15:15, 18:15 och 21:15

HIGH FIVE
5-radersspel insats 5-30:-
Bingo på rad 1-5 på nummer: 5 ger 50:-, 15 ger 75:-, 25 ger 100:-, 35 ger 125:-, 45 ger 150:-, 55 ger 175:-, 65 ger 200:- samt 75 ger 225:-
Alla summor avser för en satsad femkrona.
Alla rader spelas som lodräta.
Spelas tisdagar kl 12:15, 15:15, 18:15 och 21:15

EKOT
5-radersspel insats 5 -30:-
Bingo på rad 1 på nummer innehållande 1:or
rad 2 på nummer innehållande 2:or
rad 3 på nummer innehållande 3:or
rad 4 på nummer innehållande 4:or
rad 5 på nummer innehållande 5:or
ger 100:- per satsad femkrona
Spelas torsdagar kl 12:15, 15:15, 18:15 och 21:15

KAPTEN MORGAN
3-radersspel insats 5 -30:-
Rad 1 ordinarie radvinst
Bingo på rad 2 eller 3 ger vid bingo i brickans inre ram 100:- per satsad femkrona
Första raden kan vara vågrät, lodrät, diagonal eller fyra hörn
Spelas fredagar kl 12:15, 15:15, 18:15 och 21:15

BILJARD
5-radersspel insats 5-30:-
Full bricka inom 59 drag ger för bingo på ett
rött nummer 100:-,
gult nummer 200:-,
grönt nummer 300:-
blått nummer 400:-
Alla summor per satsad femkrona.
Bingo på ett vitt nummer ger ordinarie radvinst.
Spelas lördagar kl 12:15, 15:15 och 17:15