Golfängarna
5-radersspel  Insats 5 – 30:-
Bingo på rad 1, 3, eller 5 på vita (nr 46 – 60) eller gröna (nr 61 – 75) nummer ger 75:- per satsad 5:-
Spelas två gånger kl. 13:45 och 19:45

Gott och blandat
Insats 5 – 40:-  5-radersspel Endast lodräta rader
Rad 1 inom 20 drag ger 100:-
Rad 3 på ett nummer som innehåller 7:a ger 100:-
Rad 5 på ett blått eller gult nummer ger 200:-
Alla summor avser en satsad femkrona.
Spelas fyra gånger kl. 11:45, 15:45, 17:45 och 21:45

 Lyckonummer
Dagens allra första dragna nummer blir Lyckonummer.
Bingo på Lyckonumret ger 100:-/satsad femma under hela dagen, utöver den vanliga vinsten.

Vf