På den övre delen av bilden ser man en nyhet på Sting Bingo: bildskärmsbrickor.
Lika roligt som alla andra brickor att spela på!

Den nedre delen visar några av våra bingobord. Brickor Sting Bingo