Julspelen har startat! Ett roligt tecken på att december och julen är här.
I år har vi två julspel: Julmix och Trillingnöten. Dessutom en spännande dragning för alla som deltar i 2000 ut kl 17:00!

TRILLINGNÖTEN
3-radersspel   5 – 30:-

Bingo på rad 1 inom 15 drag,
rad 2 inom 35 drag
eller rad 3 inom 45 drag
ger vid bingo på nummer 1-25 50:-,
på nummer 26-50 75:-
eller på nummer 51-75 100:-

Alla summor avser 5: – insats
Spelas kl. 10:45, 14:45 och 20:45
(lördag och söndag endast 14:45)

JULMIX
5-radersspel 5 – 30:-
Bingo på rad 1 inom 24 drag,
bingo på rad 3 på ett grönt nummer
samt bingo på rad 5 på nummer 1-24 ger 100:-
Alla summor avser 5:- insats
Spelas kl 12:45 och 18:45 (på lördagar 17:45)

Foto Julspel 2015